Прехвърляне към съдържание


Правила

I. С регистрацията си на форума на PV-BG.com потребителят декларира, че е съгласен със следните установени правила:

1.1. Да пише на български език на кирилица. Форумът на PV-BG.com е български и официалният език и писменост, приети в него, са българските. Явни демонстрации на нежелание да се улеснява комуникацията във форума ще се смятат за “неуважение към останалите участници”. Мнения на участници, които отказват да пишат на кирилица, ще бъдат редактирани или отстранявани.

1.2. Да си избере потребителско име, аватар и подпис, които да не целят обида/критика/подобие/реклама на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго), също така да не съдържат политически, расистки или порнографски детайли, сцени на насилие, както и образи на обществено познати личности (по последното се допускат изключения, ако никой администратор/модератор или участник на PV-BG.com форум няма възражения). Администрацията на PV-BG.com си запазва правото да промени потребителското име, аватар или подпис на всеки потребител, ако сметне това за необходимо, без предупреждение или уведомление.

1.3. Да не регистрира повече от едно потребителско име на форума на PV-BG.com. Последното ще се счита за опит за заблуждаване/измама на други потребители на форума. Потребителските имена на същия участник с по-малък брой мнения ще бъдат премахвани от базата данни на сървъра. Допуска се временно регистриране на второ потребителско име в случаите на загуба на парола или други данни по регистрацията на основното такова с цел уведомяване на форумната администрация, но е препоръчително да използвате контактната форма на адрес http://pv-bg.com/contact-us/.

1.4. Да не поставя подпис (Signature), който съдържа повече от определеният за групата му брой връзки, изображения или брой редове. Подписът може да съдържа информация в текстова форма или изображения (само за супер потребители). Подписи, неотговарящи на тези изисквания, ще бъдат редактирани или отстранявани без предупреждение. Подписът не може да съдържа обява за покупко-продажба или линк, водещ към такава, както и рекламни връзки или такива, целящи популяризиране на уеб страници.

1.5. Да не поставя в мнение/подпис линк, чието описание не отговаря на съдържанието на отварящата се страница и/или е използвана препратка с цел да се заблуди отварящия линка, съдържащ реклама, водещ към нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Мнения/подписи, съдържащи такива линкове, ще бъдат редактирани или отстранявани без предупреждение или уведомление.

1.6. Да уважава другите потребители на форума. Грубото отношение към други потребители на форумите, незачитането на общоприетите етични норми или преките обиди, заплахи, целенасочено и/или тенденциозно заяждане се считат за грубо нарушение на правилата, в резултат на което подобни мнения ще бъдат редактирани или отстранявани от темата и могат да доведат до временна или постоянна забрана за посещение на форумите на PV-BG.com.

1.7. Да не оставя мнения, изписани изцяло с главни букви, с по-голям размер шрифт от стандартния за форума или в bold, което според "нетикета" ще се счита за "викане", също такива в изцяло различен цвят текст от стандартния за форума. Такива мнения ще бъдат редактирани или отстранявани в случаите на системно нарушение. Допуска се смислов акцент на определени части от мнения под формата на думи с главни букви, по-голям размер, различен цвят, удебеляване, използване на курсив или подчертаване.

1.8. Да формулира заглавията на темите по начин, който дава да се разбере възможно най-пълно, недвусмислено и кратко за какво ще се отнася дискусията. В противен случай темата ще бъде преименувана. При особено неясно формулирани заглавие и съдържание на първото мнение, както и при заглавие, отнасящо се до конкретен участник, темата ще бъде затваряна или отстранявана. Личните дискусии във форума се правят само с лични съобщения.

1.9. Да се придържа възможно най-близо до поставените въпроси по време на дискусията в темите. При особено големи отклонения на мненията от първоначалния замисъл на темата, последната може да бъде разделена на две или повече части. Темата ще бъде затваряна след установено залагане на конфликт в нея и повишаване на напрежението. Отворена нова тема със същото съдържание ще бъде отстранявана, а на автора на същата ще му бъде наложено временно или перманентно ограничение на посещенията на форума.

1.10. Да се старае да не създава нови теми без да е проверил с помощта на Search функциите на форума дали вече не съществуват такива, пуснати в близкия месец или по-скоро. Актуални отминали теми е желателно да се “съживяват”, а не да се “дублират”. Често повтарящи се теми с едни и същи въпроси ще бъдат затваряни с оставяне на линк към последната такава тема. Мнения, "съживяващи" теми без актуалност, ще бъдат отстранявани.

1.11. Да не създава една и съща тема в повече от един раздел на форума, а само в най-близко свързания с тематиката на бъдещата тема. Създадена тема в неподходящ раздел ще бъде премествана. Създадена тема в няколко раздела ще бъде отстранявана от неподходящите такива. Създадени теми с близко съдържание в един раздел ще бъдат обединявани под общото заглавие на най-късно създадената.

1.12. Да не създава теми и мнения с призиви против действащото в страната законодателство, с подбуди към убийство, нараняване и или други престъпления срещу хора, животни и собственост, лично или обществено опасни действия, с расистки или дискриминационен характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), съдържащи реклама, информация за нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Теми и мнения с такъв замисъл ще бъдат отстранявани от форума, а авторите им ще бъдат санкционирани.

1.13. Да не променя съдържанието на мнение или тема, съдържащи редакция от модератор или администратор. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на Правилата на форума и никът на съответния участник ще бъде деактивиран. Ако действията на модератор и потребител се случат едновременни, тогава окончателният вид на мнението ще бъде уточнен чрез допълнителна комуникация чрез лични съобщения.

1.14. Да не излага на показ лична информация на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго) без изричното негово/тяхно съгласие. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на правото на лична конфиденциалност и потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано, а темите/мненията ще бъдат отстранени.

1.15. Често повтарящи се мнения с еднакво съдържание, мнения със съдържание далеч от темата или теми със съдържание далеч от раздела, в който са създадени, ще бъдат определяни като SPAM. Такива мнения/теми ще бъдат отстранявани, а авторът им ще бъде предупреждаван официално. При доказано наличие на умишлени действия, потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано. Внимание - форумът използва глобална система за докладване на потребители, активно генериращи SPAM съдържание, поради което е възможно да бъдат деактивирани и други ваши акаунти във форуми с активна SPAM защита. Ако профилът ви е използван в друг IPB-базиран форум и е маркиран за SPAM съдържание е възможно мненията ви тук да бъдат задържани за модериране.

1.16. Форумите на PV-BG.com са обвързани с търговските интереси на онлайн магазина на PV-BG.com. Във форумите не се допускат обяви за покупко-продажби на продукти, свързани с търговските интереси на онлайн магазина на PV-BG.com. Изключения се допускат в раздел "Далавери", предназначен за свободна търговия на частни лица с употребявани и/или единични бройки продукти. Потребителите на този форум приемат, че всеки сблъсък на търговски интереси с онлайн магазина на PV-BG.com или основната дейност на магазина се решават в полза на PV-BG.com.

1.17. Мненията във форумите на PV-BG.com се оставят доброволно, безвъзмездно и с цел взаимопомощ. Авторите им не могат да изискват компенсация за публикувани текстове под никаква форма. Мненията могат да бъдат редактирани от авторите им до 31 дена след публикуването им и изтривани до 6 часа след публикуването им. Автор на мнения не може да изисква отстраняването им от форума в случай на решение да не участва повече във форумите на PV-BG.com. зключения се допускат за погрешно пуснати теми и мнения, в които случаи потребителят може да се свърже с модератор или администратор чрес системата за размяна на лични съобщения.

1.18. Някои от мненията във форумите на PV-BG.com могат да се използват с рекламни цели от PV-BG.com. Всички мнения могат да се копират и възпроизвеждат без комерсиална цел и при изрично посочване на източник. PV-BG.com не носи не носи отговорност за достоверността на информацията която публикува всеки един потребител на форума.II. Други условия, препоръки и важна информация

2.1. За писане на форума на PV-BG.com регистрацията е задължителна. Валидни са потребителски имена на кирилица и латиница с минимум 3 и максимум 20 символа дължина. Регистрацията изисква наличие на валиден e-mail адрес. Не се допуска регистриране на двама или повече участници с един e-mail aдрес, както и писането на двама или повече участници от едно потребителско име.

2.2. На всеки един изряден участник във форума (чието участие не противоречи на правилата на форума или на законите в страната) се гарантира правото на достъп до форумите на PV-BG.com, правото на мнение, защита на личното достойнство и осигуряване на конфиденциалност. IP адресите на участниците се записват в log на форума, но не се показват публично.

2.3. Всеки участник може да си постави собствен аватар, отговарящ на изискванията в точка 1.2 от Правилата на форума. Аватарите трябва да са с максимален размер 100х100 пиксела и големината на файла не трябва да надвишава 20KB. Аватарът може да е анимиран. Не се препоръчва "кражба" на аватари от други участници на форума на PV-BG.com. Използването URL адреса на аватари в други уеб страници е забранено и в случаите, когато екипът на PV-BG.com забележи това аватарите ще бъдат изтривани без предупреждение или уведомление.

2.4. Не се допуска обсъждане на работата на администратори/модератори. Теми с подобно съдържание ще бъдат отстранявани от форума, а нарушителите ще бъдат наказвани с временна или перманентна забрана за достъп. Предложения по оптимизация работата на форума или екипа се правят само на определеното за целта място в раздел "За PV-BG.com форум".

2.5. В мненията може да се поставят графични елементи с ширина не повече от 600 пиксела.препоръчително е използването на умалени изображения или връзки към по-големите изображения.

2.6. Дълги текстове в мнения, резултат на Copy/Paste от Internet, е желателно да бъдат конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема. Същото е валидно и при закачане към мненията на файлове, достъпни за download по интернет. Максималният размер на прикачен към мнение файл е 200KB.

2.7. Форумът е отворен 7 дни в седмицата, 24h на ден, 365 дни в годината. Дните и часовете за профилактика, обновяване/смяна на софтуера на форума или архивиране на базата данни, свързани с необходимост от спиране на форума, при възможност ще бъдат обявявани предварително на видимо за всички участници място.